PIEAUGUŠO BOKSERU - IESĀCĒJU TRENIŅU PROCESA ĪPATNĪBAS ĀTRUMU IZTURĪBAS ATTĪSTĪŠANAI (21 – 27 gadu vecumā)

Žilinskis Iļja, LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA (11.06.2010.)

No daudzajām fizisko aktivitāšu formām pieaugušie cilvēki izvēlās tādu sporta veidu kā bokss.

Boksa nodarbības ir sarežģīts process, kurš ir saistīts ar risku, kas var novest arī pie traumām, pieprasa labu fiziskās sagatavotības līmeni.

Ir ļoti daudz veiktu pētījumu, kuri ir saistīti ar jauniem boksa sporta veida pārstāvjiem un arī augstas klasifikācijas bokseriem.

 Bet tajā pašā laikā maz pētījumu tika veikts, kuri parāda treniņu procesu pieaugušiem cilvēkiem, kuri tikko ir sākuši nodarboties ar boksu.

Pētījuma hipotēze: Mērķtiecīga ātruma izturības attīstīšana veicina augstāka rezultāta sasniegšanu.

Pētījuma mērķis: ātruma izturības attīstīšanas noteikšana boksā.

Darba uzdevumi:

1. Noteikt fizisko sagatavotību bokseriem pirms eksperimenta un noteikt izvēlēta sporta veida iemeslus.

2. Izstrādāt un aprobēt vingrinājumu kopumu ātruma izturības attīstīšanai bokseriem.

3. Novērtēt vingrinājumu kopuma ietekmi uz ātruma izturības radītajiem.

Pētījuma objekts: mācību treniņu process boksā.

Pētījuma priekšmets: vingrinājuma kopuma ietekme uz ātruma izturības attīstīšanu

boksā.

Pētījuma subjekts: 21-27 gadu veci bokseri.

Aizstāvēšanai izvirzās: Speciālo vingrinājumu komplekss un tā rezultātu ietekme uz iesācēju pieaugušo bokseru ātruma-izturības uzlabošanu. 

Atslēgas vārdi: bokss, ātruma izturība, treniņu process.

Lai atrisinātu darbā izvirzītos uzdevumus, izmantojām šādas pētīšanas metodes:

1. Literatūras avotu analīze.

2. Pedagoģiskais eksperiments.

3. Anketēšanas metode.

4. Kontrolvingrinājumu metode.

5. Testēšana.

6. Matemātiskās statistikas metodes.

 

Pētījuma rezultāti

Pētījumā, kurā ir piedalījušies 12 bokseri vecumā no 21 līdz 27 gadiem ir parādīts:

1.Iemesls kāpēc izvēlās boksa sporta veidu kā fiziskās attīstīšanas veidu, fiziskās sagatavotības līmenis, cilvēkiem , kuri it tikko sākuši trenēties.

2.Tika izstrādāts speciālo vingrinājumu komplekss ātruma izturības attīstīšanai, tika piedāvāta treniņu programma, kurā tika sadalītas VFS un SFS līdzekļu attiecības, cilvēkiem kuri it tikko sākuši trenēties.

3.Tika parādīta piedāvāto vingrinājumu kopuma pielietošanas treniņu procesā efektivitāte 3 mēnešu laikā.

 

Pētījuma secinājumi

 1.Lai noteiktu motivāciju boksa sporta veida izvēli, ka aktīvo dzīves veidu tika izmantota anketēšanas metode. Izstrādātā anketa sastāvēja no astoņiem jautājumiem.

Divpadsmit respondentu anketēšanas rezultātā, tika noteikts, ka galvenie iemesli tam, kāpēc pieaugušie cilvēki sāk nodarboties ar boksu ir: vēlēšanās uzlabot savas fiziskās sagatavotības līmeni, apgūt drosmi, kā arī tas viņiem vajadzīgs profesijas dēļ. Pieaugušiem bokseriem, kuri ir nesen sākuši trenēties nav pietiekoši attīstīta ātruma izturība.

Iesācēju bokseru vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude, parādīja, ka galvenās fiziskās īpašības ir attīstītas vidēji. To var paskaidrot ar to, ka visi pētījuma dalībnieki agrāk nodarbojās ar kādu sporta veidu.

Lai noteiktu iesācēju sportistu ātruma izturību, tika noteikts tests, kas paredzēja uzdevumu, kurš ilga 25 sekundes. 25 sekunžu laikā sportistam bija jāveic pārmaiņas taisnie sitieni no frontālās stājas. Ātruma izturība ir viens no svarīgākiem faktoriem boksera fiziskajā sagatavotībā. Vidēji, 25 sekunžu laika tika veikti 66 sitieni.

2.Treniņu galvenajā daļā, kura ilgst vienu stundu, eksperimenta gaitā, kas ilga tŗīs mēnešus, pa trīs nodarbībām nedēļā tika izmantoti vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumi: kross, sporta spēles un vingrinājumi ar pagrūtinājumiem, kuri tika virzīti uz ātruma īpašību un vispārējās izturības attīstīšanu.

Savukārt speciālās fiziskā sagatavotības vingrinājumi: palēcieni ar lecamauklu, „ēnu” bokss, sitieni pa boksa maisu, vingrinājumi ar partneri, tika virzīti uz ātruma izturības attīstīšanu. 

VFS un SFS līdzekļu sadalījums makrociklā tiek īstenots pakāpeniski palielinot SFS līdzekļu daudzumu.

Pirmā mikrocikla laikā SFS attīstīšanai tika atvēlēti 20% no treniņu procesa galvenās   daļas- tas sastāda 12 minūtes, bet jau otrajā mikrociklā apjoms palielinājās par divām reizēm un palika 40% (24 minūtes). Pēdējā, jeb  trešajā mikrociklā, uz SFS tika atvēlētas jau 50% (30 minūtes).

3.Pētījuma rezultāti liecina, ka pēc 3 mēn. treniņu procesa (3 treniņi nedēļā x 1,5 st.), var krietni uzlabot ātruma izturības rādītāju rezultātu. Šāda veida taisnu pārmaiņu sitienu skaits no frontālās stājas ir palielinājies par 7 sitieniem 25 sek. laikā, kas sastāda 11%, kas liecina par to, ka uzlabojās SFS un vissvārīgākais bokserim – ātruma izturība. Visas rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas (a<0,05).

 Pārdaugava, BJFK Pārdaugava, BJFK Dammes iela 20, LV-1069 Futbols
Mihailovs Jurijs Mihailovs JurijsGrieķu-romiešu cīņa, Brīvā cīņa, Brīva cīņa sivietēm, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA
Reģistrēties