Klubi

Atlases parametri:

  • J
  • Jelgavas novada Sporta centrs Sesavas pamatskola, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034 (Sesavas pamatskolas zālē, ”Vienībās”)Reģistrēties