14.01.2017. 22:25

Red Bull Twitch'n'Ride pērn nenotika sniega trūkuma dēļ, tomēr šogad ziema mūs aplaimojusi ar kupenām un skijoringa sacensības norisināsies jau 29.janvārī, Zelta Zirgs trasē Ķegumā.

Sacensību nolikums:

2017. gada 29. janvāra Red Bull Twitch’n’Ride nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkots pasākums. Ja radušās nesaskaņas sakarā ar Nolikumu, paskaidros un trūkumus novērsīs organizatori.

MĒRĶIS: Radīt iespēju nodarboties ar motobraukšanu visiem, neatkarīgi no federācijas piederības un attīstīt šī motosporta popularitāti visā Latvijā, kā arī veicināt jaunatnes piedalīšanos šajā sporta veidā.

1. Red Bull Twitch’n’Ride sacensības norisināsies 29.01.2017.

2017. gada Red Bull Twitch’n’Ride piedalās šādas motociklu klases:

MMK (Mazā Meistaru Klase)

no 18 gadu vecuma. Motocikli no 100ccm – 175ccm 2 taktu dzinējiem un no 150ccm līdz 250ccm 4 taktu dzinējiem, ar sporta riepām, bez radzēm.LMK (Lielā Meistaru Klase)

no 18 gadu vecuma. Motocikli no 180ccm – 500ccm 2 taktu dzinējiem un no 300ccm - 650ccm 4 taktu dzinējiem, ar sporta riepām, bez radzēmMTK (Mazā Tautas Klase)

no 18 gadu vecuma. Motocikli ar 125ccm – 200ccm 2 taktu un no125ccm līdz 250ccm 4taktu dzinējiem, bez radzēm, ar ielas riepām. Motocikliem jāatbilst ielas motociklu prasībām un LSF tehniskajiem noteikumiem.

LTK (Lielā Tautas Klase)

no 18 gadu vecuma. Motocikli no 201ccm 2 taktu un no 270 līdz 650 4 taktu dzinējiem, bez radzēm, ar ielas riepām.

2. Moto tehnika2.1. Visām motociklu klasēm jāatbilst LSF tehniskajiem noteikumiem.3. Dalībnieku starta numuri.3.1. Starta numuram jābūt salasāmam.4. Drošība.4.1. Sportistu un sacensību drošībai ir jāatbilst Latvijas LSF noteikumu prasībām.4.2. Sacensību laikā pasākumam jābūt nodrošinātam ar ātrās medicīniskās palīdzības brigādi vai medicīnisko personālu.4.3. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošības noteikumu ievērošanu.5. Sacensību norise.5.1. Red Bull Twitch’n’Ride katrā motociklu klasē notiek divi braucieni. Dalībnieki brauks trasē “pret spalvu”.5.2. Red Bull Twitch’n’Ride moto tehnikai jāatbilst LSF moto skijoringa noteikumiem.5.3. Katrā motociklu klasē viena brauciena ilgums ir 10 minūtes + 2 apļi.6.Vērtēšana.6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā un ir veicis ne mazāk kā 50% no līdera veiktās distances. Ja sportists nav finišējis kontrollaikā, bet ir veicis vismaz 50% no līdera veiktās distances, viņa rezultāts tiek noteikts saskaņā ar nobrauktajiem apļiem.6.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus atbilstoši ieņemtajai vietai (ja dalībnieku skaits konkrētajā klasē nepārsniedz 24 dalībniekus). Skatīt tabulā:Vieta/ Punkti1. 252. 233. 224. 215. 206. 197. 188. 179. 1610. 1511. 1412. 1313. 1214. 1115. 1016. 917. 818. 719. 620. 521. 422. 323. 224. 16.3. Ja dalībnieku skaits pārsniedz 24, tad punktu sistēma tiek pielāgota dalībnieku skaitam. Piemēram, ja dalībnieku skaits konkrētajā klasē ir 29, tad punktu sistēma ir šāda:Vieta/ Punkti1. 302. 283. 274. 265. 256. 247. 238. 229. 2110. 2011. 1912. 1813. 1714. 1615. 1516. 1417. 1318. 1219. 1120. 1021. 922. 823. 724. 625. 526. 427. 328. 229. 16.4. Uzvarētāju nosaka pēc 2 braucienu punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemts vērā otrā brauciena rezultāts.7. Apbalvošana.7.1. Red Bull Twitch’n’Ride uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.8. Protesti.8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk kā 30 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas.8.2. Protesti pret Nolikuma pārkāpumiem jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, līdz konkrētas klases brauciena beigām.8.3. Protestam jāpievieno drošības naudas EUR 75,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoriem.9. Finansiālie noteikumi.9.1. Dalība pasākuma Red Bull Twitch’n’Ride ir BEZ MAKSAS.9.2. Katrs dalībnieks saņems kuponu uz siltām pusdienām.10. Oficiālās personas.10.1. LSF tiesnešu brigāde.

11. Sacensību dienas kārība.Dalībnieku reģistrācija 8:00 – 9:45Brīvie treniņi + kvalifikācija 10:00Dalībnieku sanāksme10:45 Sacensību pirmais starts 11:0011.1 Startu secība tiek sastādīta sacensību dienā, pēc dalībnieku sanāksmes.11.2. Neatņemama nolikuma sastāvdaļa ir moto skijoringa noteikumi un moto skijoringa tehniskie noteikumi.

Izmantotie resursi:Red Bull ceļ spārnos - RedBull.comLatvijas Bobsleja un skeletona federācija R.Feldmaņa 11, Rīga, LV-1014
Lapa Dmitrijs Grieķu-romiešu cīņa, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA
Reģistrēties