LĪDZEKĻU PIELIETOŠANAS VARIANTI SPĒKA SAGATAVOŠANAI VINGROJUMIEM APĻOS (14 -18 GADU VECUMA VINGROTĀJI) SAGATAVOŠANAS PERIODĀ

Maksims ŅILOVS, LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA (09.11.2010.)

Mūsdienu sporta līmenis ir tik augsts kā ar vienu velēšanos kļut par čempionu nepietiek, tam arī jābūt noteiktiem prieksnosacījumiem un protams cītīgs, grūts, sapīgs un mocošs ikdienu darbs gan treneru gan audzekņu. Šodienas sports prasa ne tikai izpildījumu, bet arī izpildījuma vieglumu stabilitāti un sarežģītāti. Augstie rezultāti jebkura sporta veidā ir iespējami tikai tādā gadījumā ja sportistam tiek sniegta attiecoša fiziskā sagatavošana, it īpaši šī sakarība tiek noverotā sporta vingrošana, kur spēks (kopā ar spēka sagatavošanu) tā ir vingrotāja vissvarīgaka fiziska īpašība. No muskuļu spēka attīstības līmeni tieša sakarība atrodas arī citas vingrotāja  fiziskās īpasības.

Šīs tēmas analīze, pētīšana un vispār svarīgums ir nepieciešams gan pašiem vingrotājiem, lai analizētu savas treniņu kļūdas un secināt, gan viņu treneriem, lai zināt kā pēc iespējas labāk, ātrāk un efektīvāk uztrēnēt vingrotāju lai veicinātu pēc iespējas straujāko spēku pieaugumu un speciālo fizisko vingrojumu izpildi uz apļiem.

Spēka pieaugums tika pārbaudīts ar trim kontrolvingrinājumiem no vingrotaju speciālas fiziskas sagatavošanas: balsts rokas sānis, horizontālais balsts, horizontālais kariens.

Darba merķis: Izpētīt vingrotāja speciālās fiziskas sagatavotības iespējas, statisko vingrinājumu trenēšanai vingrojumos apļos, izmantojot dažādus pielietošanas variantus treniņa procesā: treniņa nodarbības beigās; vienmerīgi sadalot visā treniņ procesā garumā.

Darba hipotēze: Vienmērīgs spēka fizisko līdzekļu sadalījums treniņ procesā, ļaus(dos iespeju)  veiksmīgāk apgūt statiskos vingrinājumus vingrojumos apļos.

Darba uzdevumi:

1. Atlasīt nepieciešamus līdzēkļus vingrotāja spēka fiziskajai sagatavošanai vingrojumos apļos

2. Noteikt vingrinājumu efektivitāi pielietjot tos treniņa nodarbības beigās

3. Noteikt vingrinājumu efektivitāti pielietojot tos  visa treniņa garumā, vienmerīgi sadalo

Pētīšanas metodes: Literatūras avotu analīze un apstrade, anketu aptauja, pedagoģiskais eksperiments, kontrolvingrinājumu metode, matemātiskā statistika

Iegūti rezultāti:

Apkopojot aptaujas rezultātus, kā arī izpētot un izanalizējot literatūras avotus tika atlasīti vingrinājumi, kurus mēs iekļaujam mūsu vingrinājumu kompleksos, kuri tika pielietoti treniņprocesa 6 menešu laikā. 1.grupa pielietoja šo vingrinajumu kompleksu visa treniņa garuma vienmērīgi sadalot uzdevumus un 2.grupa treniņa beigās, visie parējie nosacījumi palieka nemainīgi (laiks treniņam un laiks fiziskai sagatavošanai bija vienads).

Pēc 6 menešiem vingrotāji tika notestēti atkartoti. 2.grupas vidēji rezultāti uzlabojas visos kontrolnormatīvos: balsts rokas sānis uzlabojas no 1,90 sekundēm līdz 3,56 –  kur vidējais pieaugums ir 1,66 sekundes; horizontālais balsts radītāji ir uzlabojusies no 3,07 līdz 5,01 sekundei, kur vidējais pieaugums ir sasniedzis 1,94 sekundes; horizontālais kariens – to rezultāts ir uzlabojies no 5,29 līdz 9,29 sekundem un līdz ar to vidējais rezultāts pieauga līdz 4,00 sekundēm.

Tomēr 1.grupas atkartotas testēšanas rezultāti  vidēji rezultāti uzlabojas divas pat trijas reizēs: balsts rokas sanis ir uzlabojies no 1,94 sekundēm līdz 4,55 un tas vidējais aritmētiskais pieaugums ir 2,60 sekundes; pārbaudot horizontālo balstu pirms un pec eksperimenta saņemam sekojošus radītajus - 3,34 sekundes un 6,43 sekundes attiecīgi – līdz ar to vidējais pieaugums ir 3,09 sekundes; horizontalais kariens, kur vidējais rezultāts ir pieaudzis no 4,89 līdz 11,29 sekundēm un tas vidējais pieaugums ir sasniedzis 6,41 sekundes.Latvijas Raketlona federācija Malienas 26, Rīga, LV-1079
Mironceva Oksana Mironceva  OksanaTaekvondo, Kikbokss
FTA
Reģistrēties