GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅAS NOTEIKUMU ANALĪZE (pēc 2005. un 2009. gada redakcijas)

Jerohins Pāvels, LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA (09.11.2010.)

Pētījuma hipotēze: Pēc 2009. gada noteikumu izmaiņām mainīsies  tehniskā un taktiskā darbība cīņas gaitā. Lielākā daļa cīņas paņēmienu tiks veikti stavcīņās laikā.

Pētījuma mērķis: Izpētīt 2009.gadā noteikumu izmaiņās ietekmi uz sportistu tehnisko un taktisko darbību sacensībās.


Pētījuma objekts: sportistu taktiski-tehniskas darbības sacensību laikā.


Pētījuma priekšmets: Grieķu-romiešu cīņas noteikumi pēc 2005. un 2009. gada redākcijas.


Pētījuma subjekts: 2009. un 2010. gadā Latvijas Čempionātu grieķu-romiešu cīņā dalībnieki svaru kategorijās līdz 60; 66; 74; 96.


Darba uzdevumi:

1)      Salīdzināt 2005. un 2009. gada redakcijas noteikumus grieķu-romiešu cīņā.

2)      Noteikt grieķu-romiešu cīņas noteikumu izmaiņas ietekmi uz tehniski-taktisko darbību.


Pētīšanas metodes:

Literatūras avotu analīze;

Sacensību novērošana

Matemātiskās statistiskās metodes .


Aizstāvēšanai izvirzīts: Noteikumu izmaiņas pēc 2009. gada redakcijas un to ietekme uz tehnisko-taktisko darbību sacensības.


Atslēgas vārdi: grieķu-romiešu cīņa, sacensību noteikumi, tehnisko-taktikas darbības, FILA- Starptautiska cīņas federācija.


Secinājumi:


1. Izpētot 2005. un 2009. gada redakcijas noteikumus grieķu-romiešu cīņā, mēs konstatējam galvenus noteikumu izmaiņas:

  • 90 sekundes stāvcīņā
  • 30 sekundes  obligātais parters (klinčs)
  • cīkstonis, kurš ņem klinču, drīkstēs izvēlēties to darīt no sānu pozīcijas vai arī no aizmugures pozīcijas
  • cīkstonim, kas uzvar ar punktu pārsvaru pēc 90 sekundēm, būs priekšrocība klinčā, un šis cīkstonis netiks sodīts, ja netiks iegūti punkti nākamo 30 sekunžu laikā.
  • ja pēc 90 sekundēm perioda rezultāts ir 0:0, priekšrocība ņemt klinča tvērienu tiek dota cīkstonim sarkanajā triko, un, ja tāda pati situācija atkārtojas arī otrajā periodā, priekšroka tiek dota cīkstonim zilajā triko. Ja cīkstonis, kas atrodas augšējā pozīcijā negūst punktu/us 30 sekunžu laikā, 1 punkts tiek atdots cīkstonim, kas cīnījies apakšējā pozīcijā un, līdz ar to, viņš uzvar cīņu.
  • ja katrs cīkstonis uzvar pa 1 periodam, un trešais periods noslēdzas neizšķirts 0:0, pozīcija (augšā vai apakšā) tiek izvēlēta, ņemot vērā to, kurš cīkstonis ieguvis vairāk punktu par tehniskām darbībām pirmajos divos periodos (saskaitīti kopā). Ja abi cīkstoņi ieguvuši vienādu punktu skaitu, to vērtība tiks ņemta vērā, ja tas joprojām neļaus izšķirt mača rezultātu, tiks veikta izloze.


2. Pēc 2009. un 2010.gada Latvijas čempionātu sacensības protokolu analīzes tika konstatēts, ka cīkstoņu vidējais punktu skaits cīņas laikā ir samazinājusies. Pēc matemātiskas statistikas apstrādes paņēmienu skaits ar vērtējumu 1 punkts neizmainījās, paņēmienu skaits ar vērtējumu 2 punkti samazinājās par 6%, paņēmienu skaits ar vērtējumu 3 punkti palielinājās par 5%, paņēmienu skaits ar vērtējumu 5 punkti neizmainījās. Rezultātu starpība ir ticama (α < 0,05).

Pēc 2009.gada un 2010.gada Latvijas čempionātu sacensību videonovērošanas rezultātu matemātiskas statistikas apstrādes paņēmienu skaits partercīņā ar vērtējumu 1 punktu ir līdzīgs (α > 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 2 punktu samazinājās par 7% (α < 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 3. punktu samazinājās par 7% (α < 0,05), 5. punkti 2010.gadā nav iegūti (α > 0,05).


Retāk sāka izmantot metienu atliecoties ar ačgārno ķermeņa satvērienu, jo pēc 2005. gada noteikumu redakcijas cīkstoņiem partercīņas laikā jāuzsāk cīņā no sākuma stāvokļa ar ačgārno tvērienu un līdz ar to pēc tiesneša signāla cīkstoņiem jāveic metiens atliecoties ar ačgārno tvērienu, bet pēc 2009. gada noteikumu redakcijas cīkstoņiem ir iespēja izvēlēties kā uzsākt cīņu ar ačgārno ķermeņa satvērienu vai no aizmugures pozīcijas rokas uz lāpstiņām.

Paņēmiens, kuru izmanto arī pēc noteikumu izmaiņām, ir apgriešana ar uzvēlienu (šis paņēmiens ir dominējošākais partercīņas laikā līdz noteikumu redakcija un pēc), jo apgriešana ar uzvēlienu ir paņēmiens, ar kuru ir visvieglāk iegūt punktus partercīņas laikā.


Cīkstoņi biežāk sak pielietot tādus paņēmienus, kā metiens atliecoties ar ķermeņa tvērienu no aizmugures, apgriešana ar ačgārno ķermeņa satvērienu, apgrieziens apskrienot, noteikumu redakcijas dēļ cīkstoņi biežāk sāk izmantot no aizmugures pozīcijas rokas uz lāpstiņām.


Pēc 2009.gada un 2010.gada Latvijas čempionātu sacensību videonovērošanas rezultātu matemātiskas statistikas apstrādes paņēmienu skaits stāvcīņā ar vērtējumu 1. punkts ir līdzīgs (α > 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 2. punkti 2009. un 2010. gadā nav izpildīti (α > 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 3. punkti palielinājās par 13% (α < 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 5. punkti palielinājās par 2% (α > 0,05).


Noteikumu izmaiņas ietekmēja tehniski-taktisko darbību cīņas laikā. Pēc noteikumu izmaiņām 2009. gadā cīkstoni sāka vairāk pielietot paņēmienus un darbības stāvcīņā.


Stāvcīņas laikā cīkstoņi pārtrauca pielietot pārvietošanu sagriežot, jo noteikumu redakcijas rezultātā cīkstoņiem lielāku uzmanību sāka pievērst paņēmieniem ar augstāku amplitūdu un mazāk uzmanības pievērsa paņēmieniem ar kuriem var pārvietot pretinieku parterī. 


Retāk sāka izmantot pārvietošanu ar rāvienu ar rokas satvērienu, pārvietošanu ar rāvienu ar kakla un pleca satvērienu, metienu pāri gurnam iegriežoties satvērot kaklu un roku, jo noteikumu redakcijas rezultātā cīkstoņi lielāku uzmanību sāka pievērst paņēmieniem ar lielo amplitūdu. Sakarā ar noteikumu izmaiņām cīkstoņiem nepieciešams pavadīt vairāk laika stavcīņā un līdz ar to viņiem ir iespēja sagatavot paņēmienus ar lielāko amplitūdu.


Cīkstoņi biežāk sak pielietot metienu pāri krūtīm (atliecoties), metienu noliecoties, pārvietošanu nirstot.           

Partercīņas laikā cīkstoņi pārtrauca pielietot apgriešanu ar rokas un kakla satvērienu, apgriešanu sagriežot atpakaļ, apgriešanu ar pleca satvērienu no apakšas, jo mainoties sākuma stāvoklim partercīņas laikā cīkstoņiem jāizmanto citi paņēmieni no jaunā sākuma stāvokļa, kuri ir pielāgoti jaunajiem noteikumiem.


Bakalaura darba uzdevumi ir izpildīti, jo ir izpētītas 2009. gada noteikumu izmaiņas ietekme uz tehniski-taktisko darbību sportistu sacensības laikā.


Darba hipotēze ir pieradīta, jo mēs uzskatam, ka pēc 2009. gada noteikumu izmaiņām mainījās   tehniskā un taktiskā darbība cīņas gaitā. Lielākā daļa cīņas paņēmienu tiks veikti stavcīņās laikā, ka ari cīkstoņi biežāk sāka pielietot paņēmienus parterī izmantot no aizmugures pozīcijas rokas uz lāpstiņām.

 ZAAO, SIA, Viļakas novads ZAAO, SIA, Viļakas novads Viļaka, Viļakas n.
Lucenko Jekaterina Lucenko JekaterinaAerobika, Aerobika ūdenī
FTA
Reģistrēties