Augstākā izglītība Latvijā


*Shēma ir AIKNC interpretācija par likumā rakstīto

 

Augstskolu likumā noteikts augstākās izglītības mācību iestāžu sadalījums grupās:

universitātes tipa augstskolas — augstskolas, kurās studijas notiek un zinātniskie pētījumi tiek veikti vairākās zinātņu nozarēs vai mākslas jomās; ir promocijas padomes galvenajos zinātniskās darbības virzienos un darbojas doktorantūra; vairāk nekā pusei no akadēmiskā personāla ir zinātniskie grādi;

neuniversitātes tipa augstskolas — augstskolas, kurās studijas notiek un zinātniskie pētījumi tiek veikti atsevišķās zinātņu, tautsaimniecības, mākslas nozarēs; studijas notiek galvenokārt profesionālās studiju programmās;

koledžas – valsts, augstskolas, fiziskās vai juridiskās personas (privātās) veidotās augstākās izglītības mācību iestādes, kurām ir pastāvīgas juridiskās personas tiesības.

 

Studiju programmas:

Akadēmiskā augstākā izglītība

Akadēmiskās augstākās izglītības programmas ir balstītas zinātniskajos pētījumos un katras akadēmiskās programmas noslēgumā parasti ir jāaizstāv zinātnisks pētījumu darbs (bakalaura darbs, maģistra darbs). Bakalaura grādu piešķir akadēmiskās augstākās izglītības studiju pirmā posma noslēgumā. Ir izveidots Bakalaura programmu standarts, kas nosaka saturu ne mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā, kurš viena profila bakalaura programmās ir standartizēts neatkarīgi no programmu garuma, tādējādi atvieglojot studentiem pāreju no vienas augstskolas uz otru, ja programmu garumi ir atšķirīgi. Maģistra grādu piešķir pēc akadēmisko studiju otrā posma nobeigšanas. “Bakalaura studiju programmas pilna laika studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi, maģistra programmas pilna laika studiju ilgums ir viens vai divi gadi ar noteikumu, ka kopējais bakalaura un maģistra studiju ilgums nav mazāks par pieciem gadiem” (Augstskolu likums). Maģistra grāds ir priekšnosacījums uzņemšanai doktorantūras programmās. Ārsta un zobārsta (studiju ilgums attiecīgi 6 un 5 gadi) grādi akadēmiski tiek pielīdzināt maģistra grādam, t.i. tie dod tiesības iestāties doktorantūrā.

 

Profesionālā augstākā izglītība.

            1.Profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmas: “Profesionālās augstākās izglītības bakalaura grādu piešķir, ja programmas pilna laika studiju ilgums ir vismaz četri gadi.” (Augstskolu likums)  Studiju noslēgumā tiek piešķirts profesionālais grāds un atbilstošā kvalifikācija. ”Profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu piešķir, ja kopējais studiju ilgums ir vismaz pieci gadi.” (Augstskolu likums)

2. Profesionālās augstākās izglītības programmas, kuras tiek realizētas vismaz 4 gados. Šīs programmas ir praktiskas, orientētas uz augsta līmeņa profesijas ieguvi, apgūstot attiecīgās profesijas prasmes un iemaņas, taču nav orientētas uz pētījumu veikšanu. Šīs programmas ir attiecināmas uz “neuniversitātes tipa” augstāko izglītību. 

Daļā profesiju profesionālās augstākās izglītības programmas ir iespējams organizēt divās stadijās. Pēc pirmās stadijas (2-3 gadi) tiek iegūts 1.līmeņa (koledžas) diploms. Koledžas diplomam atbilst arī noteikta profesionālā kvalifikācija, kura atbilst Eiropas savienības profesionālo kvalifikāciju skalā pieņemtajam ceturtajam profesionālo kvalifikāciju līmenim. Pēc vēl 2-3 gadu studijām 2.līmeņa studiju programmā var iegūt augstskolas diplomu un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst visaugstākajam – piektajam profesionālo kvalifikāciju līmenim.

            3. Eksistē profesionālās pārejas posma studiju programmas, kas apvienotas ar akadēmiskajām studijām (divi varianti: profesionālā augstākā izglītība ar integrētu bakalaura standartu; profesionālā augstākā izglītība pēc akadēmiskā grāda iegūšanas). Nākotnē tās tiks reorganizētas un pārveidotas par kādu no iepriekš aprakstītajām.

 

Pēdējā laikā akreditētajām studiju programmām mājas lapā publicēti Novērtēšanas komisijas ziņojumi. Pārējos novērtēšanas komisijas ziņojumus par studiju programmām un augstskolām, kā arī citas publikācijas par augstāko izglītību Latvijā un ar to saistītām problēmām varat lasīt laikraksta “Izglītība un kultūra” pielikumos sekojošos datumos: 06.06.02.; 28.03.02.; 13.12.02.; 04.10.01.; 01.09.01.; 23.08.01.; 02.08.01.; 05.07.01.; 07.06.01.; 24.05.01., 13.07.00.; 22.06.00.; 02.03.00.; 23.09.99.; 05.08.99.; 08.07.99.; 12.11.98.; 06.08.98. un iepriekš.Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija Lienes 1-17, Rīga, LV-1009
Titova Jeļena Aerobika, Sporta dejas, Akrabatiskajs Rok-n-Rols
FTA
Reģistrēties